Special District Information

General Information

Full Legal Name: Brevard County Housing Finance Authority

Public Purpose: Affordable Housing Finance for income eligible persons and developers building or rehabilitating housing that will serve income eligible persons.

Boundaries: Brevard County, including all municipalities located therein.

Services Provided: Loans and Down Payment Assistance to eligible homebuyers; loans for the construction or rehabiliation of apartments that will be rented to eligible persons.

Charter/Creation Document: Brevard County Ordinance 79-9, as amended by Ordinance 84-16. PDF attached.

Statute Under Which HFA Operates: Chapter 159, Part IV, Florida Statutes     http://leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?mode=View%20Statutes&SubMenu=1&App_mode=Display_Statute&Search_String=housing+finance+authority&URL=0100-0199/0159/Sections/0159.604.html

Je?li chodzi o hazard, Polska nale?y do krajów o d?ugiej tradycji grania w gry losowe. Trwa?o to z biegiem czasu, mimo ?e kraj przechodzi? przez do?? trudne wydarzenia w swojej historii. Obecnie Polacy nadal poszukuj? rozrywki jako sposobu na roz?adowanie stresu i ch?tnie graj? w gry kasynowe online na prawdziwe pieni?dze.

Najlepsze kasyna online w Polsce oferuj? szeroki wybór gier kasyno internetowe blik Nale?? do nich klasyczne gry sto?owe, takie jak blackjack, ruletka i poker wideo. Powiniene? tak?e poszuka? strony, która oferuje ró?norodne programy bonusowe. Te bonusy maj? na celu przyci?gni?cie nowych graczy i nagrodzenie obecnych za ich lojalno??. Te bonusy mog? przybiera? form? darmowych spinów, bonusów od depozytu meczowego, a nawet ofert cashback. Oprócz tego zawsze powiniene? sprawdzi? warunki ka?dego bonusu, aby unikn?? niespodzianek.

Oprócz bogatego portfolio gier, najlepsze polskie kasyna oferuj? kompatybilno?? z urz?dzeniami mobilnymi i responsywn? obs?ug? klienta. Wi?kszo?? z tych witryn jest obs?ugiwana przez dostawców oprogramowania, takich jak NetEnt, Microgaming, Novomatic i Yggdrasil Gaming. Ci dostawcy oprogramowania s? znani z jako?ci swoich gier i ogólnego do?wiadczenia w kasynie. Warto wi?c sprawdzi? portfolio gier na ka?dej stronie przed zarejestrowaniem si?.

Witryny najlepszych kasyn online w Polsce oferuj? szereg opcji bankowych, z których gracze mog? korzysta?, aby zasili? swoje konta oraz dokonywa? wp?at i wyp?at. Najpopularniejsze metody p?atno?ci to karty debetowe, karty kredytowe i aplikacje mobilne. Karta debetowa jest popularnym wyborem, poniewa? umo?liwia graczom ?atwe przesy?anie ?rodków mi?dzy kontem w kasynie a kontem bankowym. Ponadto u?atwia równie? proces dokonywania wp?at i wyp?at. Niektóre z popularnych opcji kart debetowych obejmuj? karty Visa i Mastercard. Alternatywnie, gracze mog? równie? skorzysta? z us?ug multitransferowych, takich jak PayU i Klik&Pay.

Niektóre z najlepszych kasyn online w Polsce akceptuj? p?atno?ci mobilne za po?rednictwem Apple Pay, bezpiecznej i wygodnej cyfrowej metody p?atno?ci zbli?eniowych dla u?ytkowników iPhone’a i iPada. Us?uga Apple Pay zosta?a zaprojektowana tak, aby bezproblemowo wspó?pracowa? z funkcjami Touch ID i Face ID na urz?dzeniach z systemem iOS. Wa?ne jest, aby wybra? witryn?, która obs?uguje t? opcj?, poniewa? pozwoli Ci cieszy? si? ulubionymi grami kasynowymi w podró?y, bez obaw o bezpiecze?stwo i wygod?.

Z regu?y najlepsze strony kasyn online w Polsce s? licencjonowane przez renomowane w?adze, takie jak Rz?d Curacao i UK Gambling Commission. Zapewnia to przestrzeganie surowych zasad dotycz?cych bezpiecze?stwa i uczciwo?ci graczy. Ponadto wykorzystuj? generatory liczb losowych i certyfikaty eCogra, aby sprawdzi?, czy wszystkie gry s? uczciwe. To sprawia, ?e s? bezpieczn? przystani? dla graczy, którzy chc? wygra? du?e pieni?dze. Niemniej jednak rz?d tego kraju zaostrza przepisy, co ostatecznie mo?e utrudni? dzia?anie niektórych mi?dzynarodowych witryn w Polsce. W rezultacie wiele najlepszych witryn kasyn online w Polsce b?dzie musia?o opu?ci? rynek.

Date Established: March 15, 1979

Establishing Entity: Brevard County Board of County Commissioners

Contact Information

Mailing Address: 4420 S. Washington Avenue, Titusville, Florida  32780

Email: angelaabbott@cfl.rr.com

Telephone Number: 321-264-0334

Website Address: www.brevardhfa.org

Registered agent / registered office (name and address of registered agent on file with the Special District Accountability Program): Angela A. Abbott, Esquire, 4420 S. Washington Avenue, Titusville, Florida 32780

Governing Body Members:

Kamran Sarkarati
c/o Brevard County HFA, 4420 S. Washington Avenue, Titusville, Florida 32780
sarkarati@brevardhfa.org
Term: 4 years, expiring 12/31/2024
Appointing Authority: Brevard County Board of County Commissioners

Michael Hartman
c/o Brevard County HFA, 4420 S. Washington Avenue, Titusville, Florida 32780
hartman@brevardhfa.org
Term: 4 years, expiring 5-24-23
Appointing Authority: Brevard County Board of County Commissioners

Barry Forbes
c/o Brevard County HFA, 4420 S. Washington Avenue, Titusville, Florida 32780
forbes@brevardhfa.org
Term: 4 years, expiring 5-15-2024
Appointing Authority: Brevard County Board of County Commissioners

James Katehakis
c/o Brevard County HFA, 4420 S. Washington Avenue, Titusville, Florida 32780
katehakis@brevardhfa.org
Term: 4 years, expiring 11-7-2024
Appointing Authority: Brevard County Board of County Commissioners

Alison Colvard
c/o Brevard County HFA, 4420 S. Washington Avenue, Titusville, Florida 32780
colvard@brevardhfa.org
Term: 4 years, expiring 12/31/26
Appointing Authority: Brevard County Board of County Commissioners

 

Revenue Information

The Housing Finance Authority has no taxing authority.

Financial Information

Fiscal Year: October 1 to September 30

Tentative Budget: Posted

Final Adopted Budget: Posted

Budget Amendments: Posted

General Purpose External Financial Statements and Compliance Reports and Management Letter, September 30, 2014 and 2013: Click to download PDF.

General Purpose External Financial Statements and Compliance Reports and Management Letter, September 30, 2015 and 2014: Click to download PDF.

Brevard HFA Financial Statements. FYE September 30, 2016. Click to Download.

Brevard HFA Financial Statements, September 30, 2017 and 2016. Click to Download.

Brevard HFA Financial Statements for FY 2017-2018. Click to Download.

Brevard HFA Financial Statements for FY 2018-2019. Click to Download.

Brevard HFA Financial Statements for FY 2019-2020 Click to Download

Financial Statements: For Years Ended September 30, 2021 and 2020

Financial Statements for Years Ended September 30, 2022 and 2021

Ethics

Link to Ethics Provisions: http://www.ethics.state.fl.us/  on website, select “Ethics Laws”

Defined Benefit Retirement System

The Housing Finance Authority has no employees and does not have a defined benefit retirement system

Agendas and Materials

HFA Agendas and Materials